Drawing > Occlusions

Occlusions IV
Occlusions IV
Graphite on mylar
3' x 7'
2012